LEDENPORTAAL
NVD - WODC Seminar Integratie en vertrek van migranten - Programma

PROGRAMMA


Integratie en vertrek van migranten: bevindingen uit cohortonderzoek
Op woensdag 27 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) een online seminar over integratie en vertrek van verschillende groepen migranten met verschillende migratiemotieven. Vier sprekers presenteren resultaten van cohortonderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Welke inzichten leveren deze studies op en bieden deze studies aanknopingspunten voor het migratiebeleid?
  • Hoe staat het met integratie en vertrek van verschillende cohorten migranten met verschillende migratiemotieven?
  • Wat zijn de kenmerken van ‘blijvers’ en ‘vertrekkers’?
  • Wat is de invloed van beleid op integratie en vertrek en wat zijn de beleidsimplicaties van mobiliteitsbewegingen?

Sprekers:
 
Mieke Maliepaard (WODC)
Met Beleid van Start: integratie en verblijfsintenties van Syrische statushouders 
Afgelopen vijf jaar hebben WODC, SCP, RIVM en CBS 2500 Syrische statushouders gevolgd. Hoe is het deze groep de eerste vijf jaar in Nederland vergaan? Wat is de invloed van het asiel- en inburgeringsbeleid op hun positie in Nederland? En zien zij Nederland eigenlijk als hun eindbestemming? 

Nathalie Boot (CBS) & Sanne Noyon (WODC) Integratie en vertrek van alleenstaande minderjarige asielzoekers
Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV’s) maakten deel uit van de hoge instroom asielzoekers rond de periode 2014-2016. In hun gezamenlijk cohortonderzoek gingen WODC en CBS na hoe het staat met de jongeren die een verblijfsvergunning hebben gekregen en met die van wie de asielaanvraag is afgewezen.
 
Arjen Leerkes (Erasmus Universiteit/Maastricht Universiteit/WODC)
Post-procedurele mobiliteit onder statushouders
In deze presentatie staat de integratie en het vertrek centraal van het cohort asielmigranten die in de periode 1995-1999 een verblijfsvergunning heeft gekregen. Naast hun integratie en vertrek wordt verder gekeken naar hun migratiegedrag na vertrek uit Nederland: gaan ze terug naar hun land van herkomst, reizen ze door naar een ander (Europees) land of is er sprake van remigratie naar Nederland?
 
Jocelyn Liu (IND, afdeling Onderzoek en Analyse)
Arbeidsmarktpositie en vestiging van kenniswerkers, internationale studenten en hoogopgeleiden in Nederland
Het aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers, studenten en hoogopgeleiden van buiten de EU-landen is een van de pijlers van het zogenoemde Modern Migratiebeleid. Maar slaagt het beleid ook in het aantrekken en behouden van deze migranten? De IND is momenteel bezig met een studie naar de positie en vertrek van een cohort uit 2014 en uit 2017.
 
Wrap up en discussieleider: Michiel Swinkels (Directie Migratiebeleid). 


Datum: Woensdag 27 oktober 2021, 15:00-17:00 uur
Locatie: Online via Webex
Aanmelden:tot 20 oktober 2021
Voor meer informatie: Isik Kulu-Glasgow, i.kulu@wodc.nl
 

 
Terug naar het overzicht
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?